חזון

"מטרת בית החינוך: ללוות את הילד בתהליך הצמיחה שלו ע"י יצירת מרחב מיטבי להתפתחות רגשית, חברתית, ערכית וקוגניטיבית. מרחב המאפשר מציאת חוזקות, בניית ערך וביטחון עצמיים ומתן כלים להתמודדות.

כל זאת, בבית חינוך המתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה".

הקדמה:

בית החינוך מושתת על  כבוד  וחירות – כבוד לאדם באשר הוא וחירות לביטוי ולהוויה של היחיד תוך התייחסות לסביבה. בית החינוך ילווה  את הילד בהתפתחותו מתוך האמונה שכל אדם הוא ישות שלמה, יחיד ומיוחד וחשוב לאפשר לו ולסביבתו לגלות את אותה ייחודיות. בבית החינוך היחיד שותף ואחראי לסביבתו הקרובה והרחוקה, מעורב ומחויב לעשייה בתחומי המרחב החברתי. בבית החינוך הילד רוכש ידע מהותי באזרחות על דרך המעשה – כאזרח שותף ב"מדינת בית החינוך". החיים והחוויה הדמוקרטית מושתתים על ערכי היסוד של מדינת ישראל,  ברוח הכרזת העצמאות (1948), ובהלימה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (1992) ו"חוק מטרות החינוך" (2000)

חינוך דמוקרטי הוא מכלול  חיים המתקיים בתוך קהילה חינוכית דמוקרטית. בית החינוך  פתוח בצורה שווה בפני כל ילד  המעוניין בדרך חינוך זו.

הערכים המובילים בבית החינוך:

קהילת בית החינוך שמה את הדגש  על ארבעת האשכולות הערכיים הבאים לצורך מימוש חזונה:

  1. דמוקרטיה – בית החינוך יפעל  לשמירת הזכויות הטבעיות של האדם, לשוויון ערך בדגש על כבוד האדם, תוך קיום תהליכי בחירה ולקיחת אחריות על הבחירה.
  2. התפתחות ומימוש עצמי –  בית החינוך יפעל מתוך הכרה בתהליך הצמיחה וההתפתחות כמרכיב קיומי ויאפשר לכל ילד לממש את עצמו באופן המיטבי.
  3. למידה – הלמידה בבית החינוך  תהיה בדגש על התהליך תוך שאיפה למיצוי מירבי של היכולת האישית הגלומה בכל ילד, תוך עידוד סקרנות ורכישת השכלה.
  4. קשר בין חברי הקהילה – הקשר בין חברי קהילת בית החינוך יתבסס על דיאלוג  תוך שילוב בין טובת הפרט והכלל, ויתבסס על כבוד לאדם ועל אמון.

 

דמוקרטיה

אורח חיים דמוקרטי מבטיח שמירה על כבוד וזכויות האדם. זכויות האדם הינן זכויות טבעיות הנגזרות מעצם היותו אדם. זכויות האדם בבית החינוך כוללות בין היתר את הזכות לחוש ביטחון, הזכות לחירות, הזכות לשוויון ערך, הזכות לכבוד והזכות להליך הוגן. כל חבר בקהילת בית החינוך מקבל על עצמו את החובות הנובעות מזכויות אלו. האחריות על שמירת הזכויות והחובות הינה אחריות של כל פרט ופרט החבר בקהילה.

רוח  החיים הדמוקרטית תתקיים באמצעות  המוסדות הדמוקרטים  בבית החינוך. בית החינוך יתנהל במודל של הפרדת רשויות: מחוקקת, מבצעת, שופטת ומבקרת. חברי הקהילה שותפים ברשויות השונות.

באחריות בית החינוך –  לקיים את הכלים הדמוקרטיים ולאפשר מימוש להחלטות שתתקבלנה בדרך דמוקרטית.

לכל אחד מחברי קהילת בית החינוך נתונה זכות הבחירה בהתאם לתחומי האחריות שהוגדרו ע"י הקהילה, ובהתבסס על המוסדות הדמוקרטים כפי שמפורטים בהמשך.

חברי קהילת בית החינוך יכולים להיבחר לכל אחת מהרשויות בהליך בחירות מסודר.

המוסדות הדמוקרטים בבית החינוך

אסיפה

הקהילה עצמאית לקבל החלטות ולקבוע חוקים ונהלים בדרך דמוקרטית, בכפוף לחוקי המדינה, לכללי משרד החינוך ולחוקי בית החינוך. חברי קהילת בית החינוך כפופים לחוקי בית החינוך.

לכל אחד ומחברי הקהילה קול שווה במערכות הדמוקרטיות- אפשרות לבחור ולהיבחר לכל רשות מרשויות בית החינוך.

סמכויות החקיקה בבית החינוך נמצאות בידי האסיפה.

כלל הנושאים המועלים לדיון לאסיפה יונגשו לכלל חברי הקהילה בדגש על ילדים.

ועדות ביצועיות

ועדות המלוות את שיגרת בית החינוך, קיום אירועים מיוחדים  ומימוש החלטות האסיפה. סוג הועדות יכול להשתנות ע"פ צרכים ויוזמות

ועדת גשר ומשמעת

ממונה ומטפלת בנושאים הקשורים לסיכסוכים בין חברי קהילה,  הפרת  חוקים ונורמות של  בית החינוך ופגיעה בערכי בית החינוך.  הועדה אחראית להליך שיפוטי  שקוף, בהיר הוגן ומכבד.

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת אחראית על התבוננות בוחנת, התרעה ומעקב על התנהלות כלל הגורמים בבית החינוך.

בית החינוך ימדוד ויעריך את פעולותיו כל שנה.

 

התפתחות ומימוש עצמי

התפתחות ומימוש עצמי הינם צרכים מהותיים לצמיחה אישית מיטבית של כל אדם.

כל ילד נמצא במסע אישי לאורך שנות התפתחותו, מסע בו הילד לומד להכיר את עצמו, לחלום את חלומותיו ולהגשים אותם. במסע זה הילד מעצב את עולמו, ממלא אותו בתוכן, קובע לעצמו סדר יום ומנווט בין מטרות ושאיפות אישיות ובין ציפיות סביבתיות וחברתיות. בית החינוך יפעל לחיזוק חווית הערך העצמי, ההתפתחות והמימוש העצמי של הילד.

החונכות הקבוצתית תתמוך בתהליך האישי של כל ילד בהיותו חלק מחברה.

החונכות (הקשר האישי בין החונך לילד ולקבוצת הילדים) הוא כלי מרכזי בבניית מרחב משמעותי עבור הילד. מרחב זה יאפשר לילד תחושת ביטחון ויכולת להיות באמת ובמהות האישית שלו. תפקיד החונכות האישית בבית החינוך ללוות את הילד במסעו האישי, בחיפוש אחר מטרותיו, בבירורן ובהגשמתן תוך קיום דיאלוג משמעותי.

באחריות אנשי הצוות להיות מחוייבים לליווי בחירותיו של הילד, לסייע לו לחשוב על ולממש את בחירותיו.

לכל ילד יהיה חונך אישי וקבוצתי. במסגרת החונכות יינתן זמן קבוע לפגישה אישית וקבוצתית במערכת של הילד. המעקב אחר התהליך יהיה באחריות החונך.

צוות בית החינוך יפעל להרחבת הידע והבנת המשמעות של בחירה בחיי בית החינוך ובכלל.

ישנה חשיבות רבה בתהליכי ההתפתחות והמימוש של הילדים בקיום דיאלוג משמעותי גם בתוך המשולש ילדים-הורים-צוות. הדיאלוג בין הצוות, הילד וההורים (המשולש) ייגע בכל ההיבטים שקשורים בצמיחת הילד ויכלול היבטים רגשיים, חברתיים, ערכיים וקוגניטיביים.

למידה 

תהליכי למידה הינם צורך של כל אדם. כל פעילות גומלין בעולמנו, ללא יוצא מן הכלל, מאפשרת למידה ומזמנת אותה, אך כל אחד עושה זאת  בדרך אחרת. נקודת המוצא היא הזכות השווה של כל אדם לבטא את ייחודיותו. ילדים מיטיבים לצמוח כאשר הלמידה נובעת ממוטיבציה  פנימית, בחירה ואחריות אישית.

הלמידה בבית החינוך תהיה בדגש על התהליך. תפקידה בבית החינוך הוא ליצור חוויה משמעותית, לאפשר לילד לגלות את המקומות שמקסימים אותו ולאפשר חווית הצלחה.

בית החינוך יעודד רכישת ידע ויקנה את הכלים והמיומנויות הדרושים לשם כך, תוך שאיפה למיצוי מירבי של היכולת האישית הגלומה בכל ילד.

בית החינוך יציע  תחומי למידה ומרחבי למידה פעילים, משתנים  ומגוונים.

בבית החינוך תינתן לכל ילד האפשרות לבחור ולעצב את תחומי הלמידה מתוך היצע קיים.  על הילד לשבץ במערכת הלימודים את מקצועות הליבה: שפה עברית, חשבון ואנגלית.

הילד  יבחר את תחומי הלימוד במשולש הכולל את הילד, הוריו והחונך\ת. הבחירה מחייבת וחלק מתהליך הלמידה הוא עמידה באחריות ובמחויבות לבחירה.

באחריות צוות בית החינוך ללוות את הילד ולסייע לו במימוש בחירותיו בתהליך הלמידה.

בית החינוך מאמין בלמידה רב גילאית  ויקיים תהליך להרחבת והטמעת הרב גילאיות בחיי בית החינוך.

קשר בין חברי הקהילה

קהילת בית החינוך כוללת את הילדים, הצוות וההורים. הקשר בין חברי הקהילה יתבסס על דיאלוג מתמיד תוך שילוב בין טובת הפרט והכלל, ויתבסס על כבוד לאדם ועל אמון.

לכל אחד ממרכיבי הקהילה (צוות,הורים, ילדים) תפקיד ואחריות ייחודיים למימוש חיי הקהילה והצלחת בית החינוך.

תפקיד הצוות:

ללוות באופן מיטבי ומקצועי את הילד בתהליך הצמיחה שלו. משימתו המרכזית של הצוות ליצור עבור הילד מרחב מיטבי להתפתחות רגשית, חברתית, ערכית וקוגניטיבית. מרחב זה יאפשר מציאת חוזקות, בניית ערך וביטחון עצמיים ומתן כלים להתמודדות. איש הצוות ישתמש בכלים של דיאלוג  עם הילד ומשפחתו, שמירה על כבוד ואמון הדדיים וכבוד להחלטות וכללים שהתקבלו ע"י הקהילה.

באחריות הצוות לוודא מי מהילדים נמצא בבית החינוך מדי יום ביומו ולדאוג לשלומם הפיזי והרגשי של הילדים. באחריות הצוות להתמקצע בכל התחומים שבהם הוא נדרש ללוות את הילד: להתמקצע ביכולתו לנהל דיאלוג עם הילד ומשפחת ועם חברי הצוות האחרים והקהילה ככלל.  איש הצוות אחראי להתמקצע באופן מתמיד בתחום הלמידה בו הוא עוסק.  אחריות הצוות לפתח הכשרה ולמידה של עקרונות החינוך הדמוקרטי. אנשי הצוות אחראים לעדכון ההורים וחברי צוות אחרים רלוונטיים בכל הנוגע לילדים שבאחריותם. הצוות יפעל לטפוח קשרי הקהילה בבית החינוך.

תפקיד ההורים

באחריות ההורים לדאוג שהילד יגיע בזמן לבית החינוך. ההורים יהיו מעורבים בתהליך הלימודי , הרגשי והחברתי של ילדם. ההורים יגיעו לאסיפות ההורים ולמפגשי המשולש, יכבדו ויקיימו את ההחלטות והכללים שהתקבלו במפגשי המשולש ובבית החינוך. באחריות ההורים לקיים שיח מכבד עם צוות בית החינוך, לשתף את הצוות בנושאים הרלוונטיים לתפקודו של הילד בבית החינוך ולשתף פעולה עם כלל הגורמים  בנושאים הקשורים לילד. באחריות ההורים לטפח את קשרי הקהילה בבית החינוך ואת הקשרים עם המוסדות הדמוקרטיים והצוות.

ילדים

באחריות הילד להגיע לבית החינוך ולשהות בו בהתאם לשעות פעילות בית החינוך, לכבד ולקיים את ההחלטות והכללים שהתקבלו בבית החינוך.

באחריות הילד לקיים קשר מכבד עם הילדים והמבוגרים בבית החינוך ולשמור על ציוד בית החינוך.

באחריות הילד לבנות את מערכת הלימודים האישית ביחד עם ההורים והחונך, להשתתף במפגשי החונכות האישיים והקבוצתיים,  משולשים ובמערכת השעות כפי שהוסכמה במשולש.

באחריות הילד לשמור על כללי השיעורים והמסגרות האחרות אותם בחר וליטול חלק בפעילות המוסדות הדמוקרטיים ובאירועים קהילתיים.

אודותינו

בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש מנחם בגין, פרדס חנה -כרכור
בית החינוך נולד כיוזמה משותפת של קבוצת הורים תושבי פרדס חנה כרכור והמועצה המקומית. המועצה המקומית קיבלה את האישור לפתיחת בית החינוך בקיץ 2007 ומנהל המחוז אישר את הקמתו כשלוחה של בית הספר הממלכתי כרכור.
בית החינוך הדמוקרטי שבילים, הינו בית ספר ממלכתי ייחודי מוכר ורשמי.
כוונת היוזמים, הן ההורים והן המועצה המקומית, הייתה להקים בית ספר דמוקרטי בתוך הזרם הממלכתי וכחלק ממנו. בית החינוך נתפס כחלק מהמרחב הניסויי שאושר למושבה בשנה"ל תשס"ד. מאחורי הקמת בית החינוך עלה הצורך ליצור מסגרת ייחודית אשר תיתן מענה לרצון של משפחות לחינוך מהסוג הזה, וכן תגרום לחזרתם של ילדים בני המושבה אל בתי הספר שלה במקום ללכת לבתי ספר ביישובים שבאזור.
בשנתיים הראשונות לקיומו היה בית החינוך במעמד שלוחה של ביה"ס הממלכתי כרכור, ובשנה שלאחריה של בית הספר מרחבים. לקראת פתיחת שנה"ל תשע"א ( 2010 ) הסתיים תהליך בן שנתיים לקבלת הכרה כבית ספר דמוקרטי לטיפוח היזמות החברתית ומתוקף הכרה זו זכה בית החינוך לסמל מוסד משלו במעמד של "מוכר ורשמי" ויצא לעצמאות.
בשנה הראשונה – תשס"ט, מנה בית החינוך 125 תלמידים בכיתות א-ו, ו 30 ילדים בגן חובה.
בשנתו השנייה – תשס"ט, הגיע מספר התלמידים בכיתות א-ו ל 174, ו 30 נוספים בגן הילדים. באותה שנה המשיך בית החינוך להיות שלוחה של ממלכתי כרכור.
בשנתו השלישית – תש"ע, מנה בית החינוך 190 ילדים בכיתות א-ו, 28 ילדים בגן ו 15 בכתה ז'. באותה שנה, בית החינוך עבר לחסותו של בית הספר מרחבים.
בשנתו הרביעית – תשע"א, מנה בית החינוך 244 ילדים בכיתות א-ח ו 31 ילדים בגן. בשנה זו בית החינוך החל לתפקד כבית ספר עצמאי.
כיום, 13 שנה לאחר פתיחתו, בית החינוך שבילים מונה מעל ל 700 ילדים וילדות מגיל הגן ועד לכיתה יב'. התלמידים והתלמידות בבית החינוך שבילים כולם תושבי פרדס חנה כרכור.
בבית החינוך 24 כיתות חינוך רגיל (2 כיתות אם בכל שכבת גיל) ועוד 4 כיתות חינוך מיוחד בחטיבת הביניים והתיכון.
ייחודו של בית החינוך
ייחודו של בית החינוך מסתמך על היותו בית ספר דמוקרטי עם מאפיינים ייחודיים שיוצגו להלן.

מאפייניו של בית הספר הדמוקרטי שבילים
1. דיאלוג חינוכי – תלמידי בית החינוך לומדים בקבוצות אם. לכל תלמיד ותלמידה חונך או חונכת אישיים עימם הם נפגשים לפגישות חונכות וליווי קבועות. החונכים משמשים לילדים מבוגרים משמעותיים בבית החינוך. הם בונים איתם את תוכנית הלימודית האישית ואת תמונת הצמיחה האישית הכוללת התייחסות להתפתחות לימודית, חברתית ואישית. החונכים הם הכתובת של הילדים לכל עניין וכן הכתובת להוריהם של הילדים.
החונכים יוצרים היכרות קרובה מאד עם הילדים הכוללת את מצבם המשפחתי, העדפותיהם, נקודות החוזק והאתגר שלהם. במרבית המקרים, התלמידים רואים בחונכים כתובת להתייעצות, שיחה, התמודדות עם קשיים ואתגרים ועוד. היכרות זו, יחד עם ההבנה שיש שונות בין תלמידים מובילה לעתים קרובות להישגים בקידום תלמידים.
החונכות בבית החינוך מהווה יישום של התפישה שכל ילד וילדה הינם עולם ומלואו והם יודעים להתייחס להיבטים שונים באישיותו.
2. הכרה בשונות של התלמידים – בבית הספר המסורתי תוכנית הלימודים עומדת במרכז, ואילו בהשקפת העולם של החינוך הפרוגרסיפי – התלמיד או התלמידה עומדים במרכז. בחינוך הדמוקרטי, אנו מאמינים שהלמידה עומדת במרכז. הביטוי המעשי לתפישה זו היא שבית החינוך מציעה הזדמנויות רבות ללמידה אישית לכל אחד מהתלמידים. בבית החינוך מייחסים חשיבות לתהליכי הלמידה השונים שהילדים עוברים. תהליכים אלו מתקיימים כמובן בכיתות במסגרת השיעורים, אולם לא רק שם. הלמידה מתרחשת בחצר, בהפסקות, במרחבים השונים ובמצבים חברתיים וכמובן בשיח עם ילדים ומבוגרים. מערכת השעות מאפשרת למידה בקצב אישי ובחירה בשיעורים שונים ומגוונים, עפ,י תחומי הענין השונים.
3. בחירה ואחריות – בבית החינוך חייבים התלמידים ללמוד שלושה מקצועות – שפה, אנגלית ומתמטיקה. שאר מערכת השעות נתונה לבחירתם המלאה. בראשית השנה, מתקיים מפגש משולש – הורים, חונכ.ת וילד.ה. במפגש זה נבחרת ונחתמת המערכת האישית של התלמידים. מרגע זה הם מחוייבים לה. עצם הבחירה, והמחוייבות לעמוד מאחוריה ( ולעתים חוסר העמידה מאחוריה ) משמשים כבסיס לדיאלוג ולמידה חינוכית מתמשכת עם הילדים. אנו רואים במקרים של אי עמידה במערכת השעות עניין משמעותי, אך לא משמעתי.
4. למידה – לבית החינוך מגיעים כדי ללמוד. ללמידה פנים רבות וזירות מגוונות. החצר, היא זירת למידה. ליצירת אינטראקציה חברתית, הכרת עולם החי והצומח, ליצירת מרחבי ענין והתמודדות עם שעמום. הדוגמא האישית של המבוגרים היא למידה, בשיחה אישית לומדים, וגם בתוך השיעורים.
בית החינוך הינו מקום המאפשר למידה מגוונת, כזו המזמנת ביטוי רחב לאזורי חוזק והתמודדות עם מקומות מאתגרים יותר. אנו מעוניינים בהטמעת דרכי למידה מגוונות המדגישות את ההבנה והחשיבה. למידה שבה תלמידים חזקים יחוו אתגר ותלמידים מתקשים לא יחוו תיסכול. אנו משתדלים לאפשר למידה אשר חוצה גילאים ע"פ עניין ויכולת.
כל זה, בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.
5. הערכה – הערכת התלמידים נעשית כהערכה מעצבת, המתייחסת להיבטים שונים של הילד: לימודיים, חברתיים ואישיים. אין ציונים ואין מבחנים. ההערכה השוטפת נעשית במגוון דרכים.
בשלב התיכון הלמידה וההערכה לתלמידות ותלמידים המעוניינים במסלול לבגרות כוללת גם מבחנים וציונים על מנת להתאים לדרישות משרד החינוך.
6. מעורבות תלמידים – המוסדות הדמוקרטיים בבית החינוך, תכליתם לחשוף את התלמידים לאורח החיים במדינה דמוקרטית ולהתנסות בו הלכה למעשה. באמצעות רכישת "מיומנויות דמוקרטיות" אנו שואפים להגביר את מעורבותם בחיי בית החינוך. התלמידים חברים בועדות ביצועיות שונות (ועדת גמב"ה – משמעת, ועדת טיולים, ועדת צוות ועוד) ומנהלים את האסיפה הקהילתית. כל אחד מחברי הקהילה יכול להציע הצעות לאסיפה, וקולם של מנהלי בית החינוך שווה לזה של כל אחד ואחת מחברי הקהילה – ילדים, צוות והורים. באסיפות מתקיים דיון ושיח במגוון הנושאים וההצעות ולפעמים בסופה מתקיימת הצבעה על החלטות המשפיעות על חיי היום יום בבית החינוך.
7. זכויות אדם – אנו רואים בזכויות האדם את הבסיס לחברה דמוקרטית. הילדים לומדים להכיר וליישם את אותן זכויות; כבוד לאחר ולשונה, חופש הביטוי, חופש הבחירה, שוויון ועוד. בכל שנה בחודש דצמבר (בסמוך ליום זכויות האדם הבינלאומי) אנחנו מקיימים למידה ואירועים שונים בנושא זכויות האדם ששיאם בערב זכויות אדם קהילתי.